Vanliga frågor

En viktig del av behandlingen av hidradenitis suppurativa är att lära sig så mycket som möjligt om sjukdomen. Nedan finns en lista med vanliga frågor om sjukdomen.

Nej, hidradenitis suppurativa är inte smittsamt. Även om HS påverkar huden är det en kronisk inflammatorisk sjukdom. Det innebär att sjukdomen är förknippad med avvikelser i immunförsvaret.1,2

Hidradenitis suppurativa kan vara svårbehandlat, men alla fall av sjukdomen är inte progressiva (d v s blir sämre med tiden). Med tanke på att symtomen brukar vara återkommande är det ändå viktigt med rätt behandling.2,4

Hidradenitis suppurativa kan ta sig många uttryck som varierar mellan olika individer. Även antalet sjukdomsskov (perioder med symtom) kan variera. I sin lindrigaste form kan HS se ut som små knutor eller pormaskar, medan patienter med svårare former av sjukdomen kan få återkommande varbölder.1,2,5

Forskning har visat ett samband mellan hidradenitis suppurativa och rökning, men forskarna är oeniga om ifall rökning kan leda till HS eller om det är HS (och sjukdomar som förknippas med HS, bland annat depression) som gör att rökning är vanligare bland HS-patienter.1 Däremot kan du få en allmänt förbättrad hälsa genom att sluta röka – tala med din husläkare om hjälp med att sluta röka.

Ja. Enligt forskningsresultat är risken för cancer 50 % högre hos patienter med HS än hos befolkningen som helhet. Specifika cancerformer som har rapporterats ha ett samband med HS är kutan skivepitelcancer, buckalcancer (på insidan av läppar och kinder) och hepatocellulär cancer (levercellscancer). Studien som visade på sambandet var dock inte justerad för cigarrettrökning.3

Det har inte bekräftats om HS är orsak till eller beror på fetma. Forskning visar att det finns ett samband mellan HS och övervikt och att sjukdomens svårighetsgrad ökar med graden av fetma.1,2 Om du är överviktig kan din allmänna hälsa förbättras om du går ner vikt – tala med din husläkare om alternativ för att gå ner i vikt.

Forskning visar att det finns en ärftligt ökad risk för hidradenitis suppurativa. 30 % av patienterna har sjukdomen i familjen.1

Personer med hidradenitis suppurativa kan uppleva sjukdomen olika och därför ha olika förutsättningar att delta i fysiska aktiviteter. Du bör rådgöra med din hudläkare om du funderar över vilka aktiviteter du kan ägna dig åt.

Nej. Det finns inget diagnostiskt blodprov för hidradenitis suppurativa.

Lokal applicering av antiseptiska medel kan minska lukten från varbölder och sår som orsakas av hidradenitis suppurativa. Fråga din hudläkare om råd.

Det finns inga särskilda kläder som lindrar HS, men du kan rådgöra med din hudläkare om vad som fungerar bäst för dig beroende på var på kroppen symtomen sitter och hur svåra de är. Ofta är det bättre med löst sittande bomullskläder än syntetmaterial, ylle eller åtsittande plagg.

 

Referenser:

  1. Jemec G. Hidradenitis Suppurativa. N Engl J Med. 2012; 366:158-64. 
  2. Zouboulis CC, Tsatsou F (2012) Disorders of the apocrine sweat glands. I: Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K (eds) Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 8th ed, McGraw Hill, New York Chicago, pp 947-959. 
  3. Lapins J, Ye W, Nyren O, Emtestam L. Incidence of cancer among patients with hidradenitis suppurativa. Arch Dermatol 2001;137:730-734.
  4. Collier F., Smith R., Morton C. Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. BMJ. 2013; 346:f2121.
  5. Mayo Health Clinic, Hidradenitis suppurativa, Symptoms and causes, http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hidradenitis-suppurativa/symptoms-causes/dxc-20200019. Publicerad 13 april 2016, Besökt 21 februari 2017.