Klassificering av HS

Eftersom hidradenitis suppurativa ofta misstas för en infektion är det inte ovanligt att det tar lång tid att få en diagnos.1,2 Hudläkare brukar bedöma svårighetsgraden för symtomen på HS på en skala som kallas Hurley-skalan.

Milda fall (grad I)

Isolerade bölder/knölar utan fistelgångar eller ärrbildning1,2

  • Smärtande knölar och varbölder i armhålor, ljumskar, under brösten, på skinkorna och på insidan av låren.
  • Knölarna börjar oftast som fasta, ärtstora knutor.3

Måttliga fall (grad II)

Återkommande bölder/knölar i separerade områden med ärrbildning och fistelgångar1,2

  • Ärrbildning kan uppträda vid HS som en följd av långvarigt eller upprepat engagemang i ett område3.

Svåra fall (grad III)

Återkommande bölder spridda över ett sammanhängande hudområde, omfattande ärrbildning och fistelgångar1-4

  • Varbölder kan vara smärtsamma och det kan utvecklas djupa fistelgångar. Huden i drabbade områden kan spricka och det kan lukta illa.3

 

Alla som har hidradenitis suppurativa får inte svårare symtom med tiden, men hos vissa personer kan symtomen återkomma och förvärras om man inte får tillgång till behandling. Därför är det viktigt att HS diagnostiseras och behandlas så tidigt som möjligt.2,4 Om man misstänker att man har HS är det första steget att tala med en läkare och få rätt diagnos.

Det är viktigt att den som har HS har en öppen och ärlig dialog med sin läkare. I vårt avsnitt "Skapa din samtalsguide" finns information och tips som du kan använda som stöd för ett läkarsamtal.

 

Referenser:

  1. Jemec G. Hidradenitis Suppurativa. N Engl J Med. 2012; 366:158-64.
  2. Zouboulis CC, Tsatsou F (2012) Disorders of the apocrine sweat glands. I: Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K (eds) Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 8th ed, McGraw Hill, New York Chicago, pp 947-959.
  3. Mayo Health Clinic, Hidradenitis suppurativa, Symptoms and causes, http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hidradenitis-suppurativa/symptoms-causes/dxc-20200019. Publicerad 13 april 2016, Besökt 21 februari 2017.
  4. Collier F., Smith R., Morton C. Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. BMJ. 2013; 346:f2121.