Tillstånd som är förknippade med HS

HS är en inflammatorisk hudsjukdom. Det innebär att de som har sjukdomen har avvikelser i sitt immunförsvar.1

Det finns många sjukdomar som har förknippats med hidradenitis suppurativa, några exempel är:1,2

Artrit

1-large

 

Artrit orsakar smärta och inflammation i lederna som vanligen blir värre med åren.3 Personer med hidradenitis suppurativa har högre risk för artrit jämfört med befolkningen som helhet.1,2

Crohns sjukdom

1437502685267

 

Crohns sjukdom är en inflammatorisk tarmsjukdom som ger irritation i mag-tarmkananlen. Sjukdomen påverkar oftast den nedre delen av tunntarmen (ileum) och tjocktarmen (kolon) men kan uppträda var som helst från munnen ner till rektum. Inflammationen kan på sikt skada delar av mag-tarmkanalen och leda till ytterligare komplikationer, bland annat förträngningar av tjocktarmen.4

Depression

3-large

 

HS har visats ha en negativ effekt på livskvaliteten. Studier visar att personer med HS kan drabbas av depression. Depression är ett medicinskt tillstånd som ger en ihållande känsla av nedstämdhet, håglöshet och hopplöshet. Symtomens svårighetsgrad kan variera mellan olika personer.1,5-8

Malignitet

4-largePersoner som har HS löper högre risk att drabbas av cancer än befolkningen som helhet enligt en svensk registerbaserad studie. I denna studie såg man bland annat ökad förekomst av kutan skivepitelcancer, buckalcancer (på läpparnas och kindernas insida) och hepatocellulär cancer (levercellscancer).9 Förekomsten av dessa cancerformer kan påverkas av rökning.

Skivepitelcancer kan uppstå i kroniska lesioner (efter 10-30 år), särskilt hos män och glutealt (på skinkorna). Biopsier bör därför genomföras vid långvariga lesioner glutealt.10

Svår akne

5-large

 

Kännetecknen på svår akne är främst djupt inbäddade, solida knölar, inflammation och omfattande hudskada. De drabbade områdena kan bli infekterade, vilket utan behandling kan leda till ärrbildning.1,11,12

Svår akne är förknippad med hidradenitis suppurativa. Samtidigt finns det risk för att HS felaktigt diagnostiseras som akne.1

HS kan även påverka livskvaliteten.1 Om du har någon av de sjukdomar som förknippas med HS kan din hudläkare eller husläkare remittera dig till en annan specialist.

Referenser:

 1. Jemec G. Hidradenitis Suppurativa. N Engl J Med. 2012; 366:158-64.
 2. Zouboulis CC, Tsatsou F (2012) Disorders of the apocrine sweat glands. I: Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K (eds) Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 8th ed, McGraw Hill, New York Chicago, pp 947-959.
 3. J. Kohorst, A.Kimball, M. Davis. Systemic associations of hidradenitis suppurativa. Journal of the American Academy of Dermatology. 2015; 73: S27–S35
 4. Mayo Health Clinic. Crohns sjukdom Finns på: http://www.mayoclinic.com/health/crohns-disease/DS00104. Publicerad 9 augusti 2011. Besökt 23 augusti 2013.
 5. Mayo Health Clinic. Depression: Finns på: http://www.mayoclinic.com/health/depression/DS00175. Publicerad 10 februari 2012. Besökt 23 augusti 2013.
 6. Collier F., Smith R., Morton C. Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. BMJ. 2013; 346:f2121.
 7. Matusiak L, Bieniek A, Szepietowski J. Psychophysical Aspects of Hidradenitis Suppurativa. Acta Derm Venereol 2010; 90: 264-268.
 8. Vazquez BG. Incidence of Hidradenitis Suppurativa and Associated Factors. Journal of Investigative Dermatology.. (2013) 133, 97–103.
 9. Lapins J, Ye W, Nyren O, Emtestam L. Incidence of cancer among patients with hidradenitis suppurativa. Arch Dermatol 2001;137:730-734
 10. Nassif A, Jemec, GBE. Associated diseases: causality or complications. Publicerad i: Jemec GBE, Revuz J, Leyden J. Hidradenitis suppurativa. Berlin: Springer, 2006:38-49.
 11. American Academy of Dermatology. What Causes Acne? Finns på: http://www.skincarephysicians.com/acnenet/acne.html. Uppdaterad 14 april 2010. Besökt 23 augusti 2013.
 12. Torpy JM, Lynm C, Glass RM. Acne. JAMA.2004;292(6):764.