Orsaker och riskfaktorer

Den exakta orsaken till varför man får hidradenitis suppurativa är inte känd. Flera faktorer kan vara inblandade. Forskning tyder på att sjukdomen har immunologiska orsaker. Strukturella avvikelser i hårsäckarna kan också vara en orsak.1,4 

Symtomen vid HS utvecklas i samband med tilltäppning av hårsäckarnas utförsgång. Denna tilltäppning sker framför allt i de hudområden som har s k apokrina svettkörtlar, den typ av svettkörtlar som finns i bl a armhålor och ljumskar.3,4 Tilltäppningen leder till att området svullnar upp, smärtsamma knölar och varbölder bildas och gångar (fistlar) kan bildas i huden.5,6

Hidradenitis suppurativa är inte smittsamt. Det anses inte heller att sjukdomen orsakas av en infektion eller av bristande hygien (en vanlig missuppfattning om orsaken till HS).5

Följande faktorer kan ha samband med hidradenitis suppurativa:2-5

 

Ålder

Ålder

 • Det är vanligast att HS utvecklas hos unga vuxna i tidiga 20-årsåldern, men sjukdomen kan uppkomma i alla åldrar. Prevalensen (förekomsten) hos kvinnor sjunker vanligen efter 50 till 55 års ålder.
sex

Kön

 • Kvinnor löper högre risk än män att utveckla hidradenitis suppurativa
genetics

Gener

 • Forskning visar att HS kan vara ärftligt
 • Ungefär en tredjedel av alla som får diagnosen HS har en nära släkting som också har sjukdomen
Hormones

Hormoner

 • Eftersom det är vanligast att sjukdomen debuterar i fertil ålder kan det finnas ett samband med könshormoner, men det finns inga bevis för någon direkt koppling

Medicinsk forskning visar på en koppling både till rökning och fetma2,3, men många forskare är fortfarande osäkra på orsakssambandet mellan HS och fetma. Forskarna är inte eniga om fetma orsakar HS eller om HS kan leda till fetma.

Vissa av riskfaktorerna, t ex rökning, fetma, hormonförändringar och kraftig svettning kan även förvärra symtomen.2-4,6 Forskning tyder på att både rökning och fetma kan försämra prognosen för HS.7

Referenser:

 1. Danby FW, et al. Preliminary findings suggest hidradenitis suppurativa may be due to defective follicular support. BJD. 2013; 168; 1034–1039.
 2. Zouboulis CC, Tsatsou F (2012) Disorders of the apocrine sweat glands. I: Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K (eds) Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 8th ed, McGraw Hill, New York Chicago, pp 947-959.
 3. Jemec G. Hidradenitis Suppurativa. N Engl J Med. 2012; 366:158-64.
 4. Collier F., Smith R., Morton C. Diagnosis and Management of Hidradenitis Suppurativa. BMJ. 2013; 346:f2121.
 5. The British Association of Dermatologists. Hidradenitis Suppurativa. Finns på: http://www.bad.org.uk/site/825/default.aspx. Uppdaterad i juni 2013. Besökt 23 augusti 2013.
 6. Mayo Health Clinic, Hidradenitis suppurativa, Symptoms and causes, http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hidradenitis-suppurativa/symptoms-causes/dxc-20200019. Publicerad 13 april 2016, Besökt 21 februari 2017.
 7. Kromann CB et al. Risk factors, clinical course and long-term prognosis in hidradenitis suppurativa: a cross-sectional study. Br J Dermatol. 2014; 171(4):819-24.