Behandling av HS

Eftersom orsakerna till hidradenitis suppurativa är okända, saknas studier på behandlingar som direkt riktar sig mot sjukdomens uppkomstmekanismer. För de allra flesta minskas dock symtomen med behandlingar, där svårighetsgraden är viktig för valet av behandling. Det kan röra sig om ett enskilt läkemedel, men ofta kombineras olika behandlingsmetoder, som du och läkaren tillsammans efterhand kommer fram till. Till exempel kan utvärtes behandling kombineras med systemisk behandling och inte sällan även med kirurgi.

Om du har hidradenitis suppurativa kan dessa behandlingsalternativ vara aktuella:

 

Läkemedel för utvärtes bruk

Lokala läkemedel appliceras på hudförändringen och verkar direkt på hudytan. Detta är vanligen den första behandlingen som används vid hidradenitis suppurativa. Ett exempel kan vara ett antibiotikum som appliceras direkt på huden.

 

Systemiska läkemedel

Systemiska läkemedel finns i form av tabletter eller injektioner. Exempel på systemiska läkemedel i form av tabletter är antibiotika, där man ibland kan kombinera olika sorter. Om detta inte fungerar kan biologisk behandling i form av injektioner med antikroppar ges.

 

Kirurgi

Det finns två kirurgiska metoder som främst används vid HS: klassisk kirurgi och laserkirurgi. Klassisk kirurgi används på både enstaka och spridda förändringar. Laserkirurgi används främst när HS-symtomen är begränsade till ett ställe och inte är spridda.